InterviewInterview med by- og kulturrådmand Jane Jegind

16. januar 2014 ved Pia Sigmund, Litnet

Jane Jegind (V) er Odense kommunes nye by- og kulturrådmand. Hun tager imod Litnets udsendte allerede få dage inde i sit nye arbejdsliv. Her fortæller hun om sin glæde ved læsning og om nogle af sine tanker for byens læse- og kulturliv i de kommende fire år.

Alt det kommer ud af en bog
"Jeg elsker at læse, og som barn trawlede jeg biblioteket igennem. Til hverdag læser jeg meget faglitteratur, men i ferierne læser jeg meget bredt. Jeg er ret vild med Dan Brown, det er velskrevet, spændende og har et historisk perspektiv. Jeg kan også godt lide at læse digte og er meget fascineret af Michael Strunge. Jeg læser mange biografier, gerne politiske biografier. Og så synes jeg, det er rigtig sjovt at læse science-fiction. Auels "Jordens børn" læste jeg, det er snart mange år siden. Det er noget med at blive grebet af det og komme ind i et særligt univers.

Jeg har en datter, og jeg læser rigtig meget sammen med hende, HC Andersen og Harry Potter. Det er en oplevelse at træde med barnet ind i den verden. Jeg oplever, at hun ikke bare læser bogen, men bagefter leger hun det univers med sine veninder. En sommer legede de Harry Potter, og de ved det ikke selv, men de går i skole, mens de leger Hogwarts. Alt det kommer ud af en bog. Børn kan udvikle historier ud af det. Vi træder ind i Harry Potter, vi får fælles oplevelser, det er utrolig afslappende. Det glemmer man ikke. Nu er vi i gang med Skammeren nummer to. Jeg skal helst have ferie for at læse, for når jeg først er i gang, kan jeg ikke slippe bogen."

Et fynsk og odenseansk præg
"Jeg er optaget af at lave noget fynsk/odenseansk. Vi kan sagtens få eller købe oplevelser udefra. Det er bedre at formidle noget lettilgængeligt, som ikke er det." Her omtaler hun HCA festivallen. "Men det behøver ikke at være i skala med HCA festivallen. Vores nicher trækker. Smalt og særligt er også godt. Vi skal give det et fynsk og odenseansk præg. Vi skal ikke kopiere Aarhus.

Jeg vil gerne sende et signal: Det er ikke kommunen, der skal opfinde tingene, men vi skal i høj grad støtte jeres initiativer. Vores midler skal i høj grad gå til støtte til ildsjæle. Tidens Samling er et kanoneksempel på ildsjæles arbejde."

Løfte i fællesskab
Jane fortsætter: "Jeg er optaget af at udfordre den anden vej. Har man tænkt alle muligheder sammen? Alle mulige arbejdspartnere ind? Så vi sammen kan tænke ud af boxen.

Jeg har meget at lære endnu. Jo flere gode ideer og forundringer, man har, jo bedre kan vi berige byen. Vi skal løfte i fællesskab. Jeg vil gerne komme i åbent ideforum, så vi kan drømme sammen og for et øjeblik glemme økonomien. Lad os sætte overlæggeren højt."

Vi skal være gode til at lave en fortælling
"Det vigtigste er det, der er ovre på den anden side; det vigtigste er ikke selve stibroen over jernbanen, selv om den selvfølgelig skal være pæn, men det der venter os derovre, der er det vigtige. Jeg tror på story-telling. Vi skal være gode til at lave en fortælling. Et eksempel er de byboer, der har købt en ko. Landmændene har lavet historien om at passe en ko, men de (byboerne) betaler for det!

Der har været meget snak, om vi bør have en HCA-park eller ej. Det bør vi have," siger Jane, "men i stedet for et afgrænset område skal det være hele Odense. Vi skal lave fortællinger, der binder det sammen."

Hun har boet i Hannover og nævner, hvordan byen har bygget sin historie og udvikling op. Der er lavet gule fodspor, der går forbi historiske steder. "Vi skal tænke lidt større. Turisterne skal opleve hele Odense som en HCA-park: Klods Hans viser dig vej på mobiltelefonen! Vi skal tænke noget helt andet, vi skal sætte særlig fokus på oplevelser, som f.eks. HCA-statuerne."

Jane fortæller, hvordan hun overhørte en samtale mellem to unge piger, hvor den ene sagde om en statue på en gade i Odense: "Den minder mig om noget." Og Jane kunne fortælle hende, at det var Konen med æggene. Jane mener, at der burde være en QR kode nederst på alle statuer, så man kunne høre historien med det samme. "Kulturen brugt lettilgængeligt, så vi kan blive klogere, mere oplyste. Udenlandske gæster husker HCA-figuren i lyskurvene."

Biblioteket, bøger og oplevelser
Jeg fortæller om Litnet, litteraturnetværket i Odense, og Litnets arrangementer, som jo bl.a. afholdes i et godt samarbejde med Odense Centralbibliotek og Kulturmaskinen.

Jane tager tråden op: "Vores bibliotek fylder for lidt. Det skal være mere nærværende og udfordrende. Biblioteket skal udvikles." Hun tager udgangspunkt i datterens læsning: "De begynder at læse på en anden måde. Biblioteket skal også være der om 50 år. Det skal rumme både bøger og oplevelser, og man skal kunne hente viden. Biblioteket gør et godt arbejde. Jeg husker Læsekænguruen. Biblioteket kom ud i børnehaverne. Forældrene kunne snuppe en bog på vejen hjem." (Ud af en lomme i kænguruens mave.)

Jane nævner også det nye tiltag 'Gule timer' med længere, men ubemandet åbningstid som et godt tiltag. "Vi har mange biblioteksfilialer i byen, og der er skolebibliotekerne. Det er godt med et samarbejde mellem skolebibliotek og filial som i Holluf Pile, hvor de to udgør integrerede dele. De kan få meget mere ud af det. Det er rart; du kan komme og spørge om råd, og de kan formidle viden."

Det frivillige arbejde
"Nu har vi også fritidsområdet med inde under by- og kulturforvaltningen. Det glæder jeg mig til. Det frivillige arbejde er lidt overset. Aftenskolerne f.eks. kan enormt meget. Der ligger et udviklingspotentiale i at sætte de rigtige parter sammen."

Jane Jegind siger farvel og på gensyn med en opfordring om, at vi litteraturmennesker og andre kulturaktive i Odense er velkomne til at henvende os til hende med gode ideer.
Hun vil lytte til os.

Pia Sigmund