ForfatterinterviewInterview med poetry slammer Anne Katrine Rask

Anne Katrine Rask 'slammer' og fortæller i Café Litnet torsdag 20. november.
Café Litnet finder sted i Den Fynske Operas foyer, Filosofgangen i Odense.


Anne Katrine Rask

 

Mødestedet

Vi mødes en lørdag formiddag i Odenses centrum. Men hvor finder man et roligt sted, når cafeerne er fyldt med mennesker?

Anne Katrine foreslår, at vi mødes i Domkirken. Hvorfor ikke? Rummet er smukt, og stille orgelmusik strømmer mod os. Det viser sig da også, at Anne Katrine har en nær tilknytning til Domkirken. Hun er en af kirkens lægmandslæsere, der læser fra Gamle Testamente ved højmessen om søndagen, hun er med til at lave natkirke hver fredag aften med kristen meditation, og hun er også med i kirkens Hamilton-projekt med fællesspisning og aftensang en gang om måneden.

Når Anne Katrine læser op af fx Salmernes Bog i Det Gamle Testamente, mærker hun efter rytmen i salmerne, som hun kalder ”datidens musik”, og tænker over, hvordan hun kan give sin egen fortolkning af salmerne videre til de andre kirkegængere via sin oplæsning.

 

Poetry-slam

Og hvad er poetry-slam så?

Anne Katrine forklarer: ”Der er tre faste regler for poetry-slam, når man optræder med det: Det må fremføres på højst tre minutter, man skal selv have skrevet teksten, og man må ikke have nogen rekvisitter med på scenen. Der er ingen særlige regler for metrikken, den er op til den enkelte. Det særlige ved poetry-slam er, at der altid er kontakt med publikum: Poetry-slammerne går på scenen en ad gangen, og publikum skal stemme om, hvem der er den bedste.”

Jeg spørger til Anne Katrines tanker om det mundtlige og det skriftlige sprog:

”Jeg har kun har publiceret ganske få tekster, for teksten på print interesserer mig ikke ret meget. Publikum spørger tit: Hvor kan man købe dine tekster? Jeg har da overvejet at sælge teksterne, men de ændrer sig hele tiden, og jeg kan godt lide, at de hele tiden bliver holdt i live.”

 

Inspiration

Hvor får Anne Katrine inspiration fra til nye tekster?

”Jeg skriver kun tekster, når jeg får en opgave. Jeg kan mærke, at der er nogle tekster, som jeg ikke gør noget for. De kommer bare til mig. Det er næsten helt effortless. Jeg får fat i et grunddyb. Der sker ting, der overrasker mig helt vildt, og jeg tænker: Hvad ER det? Det er de tekster, der virker, de gode tekster – de lander bare i mig, og jeg pudser dem lige til. Andre tekster bruger jeg et par gange og ikke mere.

 

Mødet med publikum

Jeg har en lille håndtaske, hvor jeg tager nogle tekster med i, når jeg optræder. I mødet med publikum får jeg så en idé. Når jeg ankommer, mærker jeg et rum og et publikum, og det er dem, der bestemmer, hvad jeg optræder med. Jeg forsøger at fornemme de her mennesker. Engang optrådte jeg med en tekst, der var i et højt tempo, men stedet gjorde, at jeg satte tempoet ned, og siden har jeg givet publikum den tekst i et helt andet tempo.”

 

Det levende ord

Anne Katrine Rask”Det er metrikken og den lydlige klang, der er det vigtige for mig,” fortæller Anne Katrine. ”Når jeg optræder med mine tekster er det vigtigste for mig i verden, at tingene skal være levende og blive levende for de mennesker, der lytter. Det liv, der er lige dér, skal blive liggende og leve inden i de mennesker. Jeg mødte for nylig en ung pige på omkring de 20 år. Hun havde hørt min poetry-slam. Hun omfavnede mig og takkede mig. Intensiteten og nærværet havde bevæget hende.”

 

Oprørt

”Jeg skriver om, hvordan det er at være en sjæl i en krop i den her verden. Nogle gange bliver jeg bevæget eller oprørt over ting, jeg oplever. Mine tekster er en oprørthed over et grundvilkår.”

Anne Katrine omtaler den brasilianske pædagog og filosof Paolo Freire (1921-1997), der arbejdede med en metode til at give de fattige landarbejdere et sprog og blive hørt. I hans ånd vil hun gerne give poetry-slam videre til andre, til dem der oplever, at de ikke har megen magt i deres sprog. Et af hendes slams, en sonet, handler om spritterne i Pantheonsgade. De oplever hele tiden, at der kommer nogen andre og taler for dem.

”Jeg vil gerne give poetry-slam videre til dem, give dem en mulighed for at udtrykke sig. Poetry-slam er det sprog, som DU har med, og som du formår. For når man optræder, oplever man en mægtiggørelse.”

 

Scenen

Poetry-slam-scenen er stor i København og i Aarhus, og der er også et stærkt miljø på Fyn. ”Der er meget dynamik på Fyn. Der er flest unge mennesker, jeg er helt klart den gamle dame med mine 46 år.” På Fyn findes foreningen PS Fyn, der også står for undervisning på ungdomsuddanneler og i gymnasier. ”At undervise i poetry-slam er fantastisk for mig, det er en kæmpe gave at få lov til,” fortæller Anne Katrine.

 

Drømmen

Anne Katrine drømmer om at arbejde med tekster fra Biblen, hvor præsten vælger nogle særlige tekster, og Anne Katrine laver sin egen lille tekst over dem i poetry-slam stil.

 

Interviewet af Pia Sigmund, 25. oktober 2014